fredag 21 november 2008

Paneldebatt


Synovate har på uppdrag av Microsoft gjort en undersökning där man lyft fram lärarnas arbetsvillkor med fokus på egen arbetsplats och egen dator. Resultatet var ju inte direkt förvånande dock oroande.
Ca 40% av lärarna har inte tillgång till en egen dator i sitt arbete. När administrationen ökar och kravet från föräldrarna om ständig information ökar är datorn det absolut det verktyg som behövs för att underlätta detta arbete.
Frågan är ju om man verkligen kan utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt om man ej har tillgång till en dator, jag tror knappast det.
På Björknässkolan har all personal en egen dator, även vaktmästaren och nu väljer vi att låta 1/3 av våra elever få tillgång till en egen dator, ca 300 st.
Det råder olika förutssättningar runt om i Sverige och frågan är om en likvärdig skola är en möjlighet om inte man väljer någon form av statlig central satsning som sträcker sig längre än ett kort projekt.