måndag 4 april 2011

Facebook - kan jag få köpa lite information tack?

Tänk dig företaget X som vill tillgodogöra sig kunskap om hur nyttjandet av en viss produkt utformat sig.

Tänk dig att företaget X vänder sig till Facebook för att köpa en viss typ av information.

Facebook skannar av sin enorma databas och tar fram underlaget till företag X för ett antal sköna kronor.

Tänk att vi som användare dels delar med oss av vår kunskap till andra samt bidrar till att ytterligare andra tjänar på pengar på detta och det kanske gagnar oss i slutändan när produkten företag X tillverkat verkligen står upp till de krav som vi användare önskat.

Spännande läsplatta från Asus med Android 3

Asus har släppt en utomordentlig läsplatta med Android 3.0, denna kommer att lanseras i Sverige i början av maj. Den kommer dels säljas med 16 el 32 gb. Det som gör denna så behändig är möjligheten att knäppa på ett tangentbord för den som vill nyttja plattan som en Notebook.
Dock kanske det inte står sig bra om man utgår från den kritik som riktats gentemot den säkerhetsrisk som Android utgör, vissa experter uttalar sig om att de ligger ca 18 månader efter konkurrenterna på denna punkt.

Vi tar allt ett större kliv från en specifik teknisk lösning i skolan och inslaget av olika slags tekniska lösningar ökar men samtidigt ställs allt större krav på pedagogen att hitta vad som är mest/bäst pedagogiskt vid användandet.

Hur mycket tid ska man som pedagog lägga på att lära sig tekniken i relation till vad den ger för mervärde i pedagogiken?