onsdag 26 maj 2010

De lär sig.......

Stor och/eller småföretagen lär sig snabbt. Likt väl som 1-1 frågan går som en löpeld genom landet springer företagen bredvid med sin produktbank. De har nött in argumenten, de mjuka argumenten för varför varje elev ska ha en egen dator, det är ett mantra på 10 punkter som varken är nydanande eller innovativa men återanvändningsbara.
Men allt faller när de ska presentera varför just deras produkt passar bättre in i skolmiljön än konkurrentens, skolan är en plats där inte en sorts teknik ska gälla, mångfald är ett måste.
Kanske kostymen är för stor? (eller för liten som i detta fall)

tisdag 4 maj 2010

En himla massa datorer men.....

det är användandet som ger mervärdet, hur ska vi förbereda våra pedagoger för att få ut maximalt mervärde av användandet?

Sverige och den digitala undeklassen!

Paneldebatt i Kulturhuset i Stockholm.
"• Endast 15-20% av internet-användarna med bara förgymnasial utbildning kommunicerar med
myndigheter via Internet
• Nästan hälften av all förskolepersonal och 40 % av alla grundskolelärare bedömer sin egen
IT-kompetens som ”Mindre bra” eller ”Inte alls bra”
• Antalet civilingenjörer har minskat med 10% de senaste tio åren"

Deltagare: Mats Gerdau Riksdagsledamot M, Andreas Mörck LR, Jimmy Mannung LF, Björn Åstrand Läararhögskolan Umeå och Eva Pethrus Microsoft.

Nationell it-strategi!
Viktigt med vision på ett högre politiskt plan säger Mats Gerdau.
Mats efterfrågar bättre utvärderingar, större krav på detta....

Mikael Damberg S:
Utmaning att förstå att IT är här och nu och inte i framtiden, det måste påverka vårt utbildningssystem rakt igenom.
Styrdokument på utbildningsväsendet generellt.
Skolledare måste våga ta steget. Best practice.


Sammanfattning:
Vi har alla hört detta förrut, men varför händer det inget, vad är det som ska ske och vem ansvarar för det?