måndag 28 mars 2011

Creative Minds - med erfarenhet av Sveriges största 1-1 satsning på kommunal grundskolenivå!

1-1 frågan är stekhet i skolsverige oavsett skolanordnare eller politisk färg i hemkommunen. Det är näst intill ett saliggörande kring de olika 1-1 satsningarna vilket gör att man knappt får syn på LGR11 i all IT-röra.

Alla som arbetat med förändringsprocesser i olika verksamheter och då inte minst i skolans värld vet vilket insatser som krävs för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling/utbildning.

Det som gör Creative Minds unika är den erfarenhet som ägarna innehar, att utveckla en kommunal skola med ca 1000 elever i åldrarna 6-16 år ca 100 pedagoger från en analog till en digital arbetsplats där alla har tillgång till det mest flerdimensionella pedagogiska verktyget, nämligen datorn.

Vi såg tidigt de resultat som senare års svensk 1-1 forskning har presenterat, vi har haft utmaningen/nöjet med att arbeta med pedagoger i alla åldrar, med olika bakgrund samt med olika syn på IT och lärande. Vi har utmanats och utmanat, vi har stöttat och pushat, vi organiserat och omorganiserat, vi har utbildat och utbildat och lärt oss själva och den erfarenhet vi erhållit delar vi gärna med oss till er som går i 1-1 tankar.


Once in a lifetime - you bet!

torsdag 24 mars 2011

Creative Minds hjälper...

dig och din skola att lyckas att införa 1-1 konceptet på din skola.

BYOPC möjligt för skolan?

BYOPC- Bring your own pc, dvs ta med din egen dator är ett koncept, inte direkt ett nytt koncept inom i näringslivet där man som anställd helt enkelt använder sin egen dator i sitt yrke. Arbetsgivaren ger ett engångsbidrag till den anställde där den som anställd själv väljer vilken typ av dator han vill köpa, räcker inte det ekonomiska bidraget kan man själv lägga till en slant för att få den modell man önskar.

Idag diskuteras det flitigt hur man som skola ska kunna hantera ett 1-1 koncept utifrån ett kostnadsperspektiv och är det då möjligt att använda sig av ett BYOPC i skolan?

Kanske eller?

Idag är det faktiskt inte så ovanligt att elever tar med sina egna datorer till skolan, dock i större utsträckning på gymnasiet än grundskolan vilket i och för sig inte är så konstigt.

Dock skulle det vara väldigt intressant att prova konceptet på en skola(grund), men vilka utmaningar skulle man stöta på?
- allt i molnet, absolut ett krav då datorn inte är konfigurerad för att nå centrala skolresurser
- alla har inte en bärbar dator hemma, men skolan kan då dela ut datorer till de elever som inte har en egen
- skolan som avgiftsfri instans, vissa bidrar med egen dator, vilken debatt skulle detta leda till?
- hur gör man kring försäkring-garanti?
- skulle ansvarstagandet öka?
- hur skulle pedagogerna hantera de olika datormodeller som eleverna skulle ta med sig

Kanske inte nu men i framtiden kanske vi kan lyfta in BYOPC i skolan och kanske då både för elever och personal, men då kanske datorn gjort sitt???