torsdag 16 juni 2011

måndag 23 maj 2011

Framtidens lärande blir allt bättre men...

det vore än bättre om fler pedagoger hade möjlighet att bli inspirerade under dessa dagar. Efter förra årets mässa växlade jag ett par ord med en av medarrangörerna som informerade mig om hur viktigt det var att få hit beslutsfattare och då förhoppningsvis "rätt" beslutsfattare, vilket är i och för sig bra tänkt men det ena borde inte utesluta det andra.

I år blev det ett nytt besökrekord och fortsätter mässan att växa kanske men ska göra en Bett, dvs ha öppet över helgen och kanske rent av sänka priset så det blir görligt för skolor runt om i landet skicka iväg sina pedagoger, för det är väl pedagogerna som behöver träffas, nätverka och se de möjligheter IT ger i utbildningen.

Annars var det intressant att se att det nu finns fler företag som förstått att det inte bara är teknik eller datorer som skolan behöver få hjälp med utan hur man lyckas med sin digitala satsning. Office IT-partners satsning känns väldigt spännande och intressant.

Nästa stopp för mig blir Ateas bootcamp för IT-chefer i Tylösand denna vecka, jag hade nöjet att vara den ende som talade utifrån ett skolperspektiv när jag deltog 2008, i år ser jag att skolan finns på agendan vid flera tillfällen.

måndag 4 april 2011

Facebook - kan jag få köpa lite information tack?

Tänk dig företaget X som vill tillgodogöra sig kunskap om hur nyttjandet av en viss produkt utformat sig.

Tänk dig att företaget X vänder sig till Facebook för att köpa en viss typ av information.

Facebook skannar av sin enorma databas och tar fram underlaget till företag X för ett antal sköna kronor.

Tänk att vi som användare dels delar med oss av vår kunskap till andra samt bidrar till att ytterligare andra tjänar på pengar på detta och det kanske gagnar oss i slutändan när produkten företag X tillverkat verkligen står upp till de krav som vi användare önskat.

Spännande läsplatta från Asus med Android 3

Asus har släppt en utomordentlig läsplatta med Android 3.0, denna kommer att lanseras i Sverige i början av maj. Den kommer dels säljas med 16 el 32 gb. Det som gör denna så behändig är möjligheten att knäppa på ett tangentbord för den som vill nyttja plattan som en Notebook.
Dock kanske det inte står sig bra om man utgår från den kritik som riktats gentemot den säkerhetsrisk som Android utgör, vissa experter uttalar sig om att de ligger ca 18 månader efter konkurrenterna på denna punkt.

Vi tar allt ett större kliv från en specifik teknisk lösning i skolan och inslaget av olika slags tekniska lösningar ökar men samtidigt ställs allt större krav på pedagogen att hitta vad som är mest/bäst pedagogiskt vid användandet.

Hur mycket tid ska man som pedagog lägga på att lära sig tekniken i relation till vad den ger för mervärde i pedagogiken?

måndag 28 mars 2011

Creative Minds - med erfarenhet av Sveriges största 1-1 satsning på kommunal grundskolenivå!

1-1 frågan är stekhet i skolsverige oavsett skolanordnare eller politisk färg i hemkommunen. Det är näst intill ett saliggörande kring de olika 1-1 satsningarna vilket gör att man knappt får syn på LGR11 i all IT-röra.

Alla som arbetat med förändringsprocesser i olika verksamheter och då inte minst i skolans värld vet vilket insatser som krävs för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling/utbildning.

Det som gör Creative Minds unika är den erfarenhet som ägarna innehar, att utveckla en kommunal skola med ca 1000 elever i åldrarna 6-16 år ca 100 pedagoger från en analog till en digital arbetsplats där alla har tillgång till det mest flerdimensionella pedagogiska verktyget, nämligen datorn.

Vi såg tidigt de resultat som senare års svensk 1-1 forskning har presenterat, vi har haft utmaningen/nöjet med att arbeta med pedagoger i alla åldrar, med olika bakgrund samt med olika syn på IT och lärande. Vi har utmanats och utmanat, vi har stöttat och pushat, vi organiserat och omorganiserat, vi har utbildat och utbildat och lärt oss själva och den erfarenhet vi erhållit delar vi gärna med oss till er som går i 1-1 tankar.


Once in a lifetime - you bet!

torsdag 24 mars 2011

Creative Minds hjälper...

dig och din skola att lyckas att införa 1-1 konceptet på din skola.

BYOPC möjligt för skolan?

BYOPC- Bring your own pc, dvs ta med din egen dator är ett koncept, inte direkt ett nytt koncept inom i näringslivet där man som anställd helt enkelt använder sin egen dator i sitt yrke. Arbetsgivaren ger ett engångsbidrag till den anställde där den som anställd själv väljer vilken typ av dator han vill köpa, räcker inte det ekonomiska bidraget kan man själv lägga till en slant för att få den modell man önskar.

Idag diskuteras det flitigt hur man som skola ska kunna hantera ett 1-1 koncept utifrån ett kostnadsperspektiv och är det då möjligt att använda sig av ett BYOPC i skolan?

Kanske eller?

Idag är det faktiskt inte så ovanligt att elever tar med sina egna datorer till skolan, dock i större utsträckning på gymnasiet än grundskolan vilket i och för sig inte är så konstigt.

Dock skulle det vara väldigt intressant att prova konceptet på en skola(grund), men vilka utmaningar skulle man stöta på?
- allt i molnet, absolut ett krav då datorn inte är konfigurerad för att nå centrala skolresurser
- alla har inte en bärbar dator hemma, men skolan kan då dela ut datorer till de elever som inte har en egen
- skolan som avgiftsfri instans, vissa bidrar med egen dator, vilken debatt skulle detta leda till?
- hur gör man kring försäkring-garanti?
- skulle ansvarstagandet öka?
- hur skulle pedagogerna hantera de olika datormodeller som eleverna skulle ta med sig

Kanske inte nu men i framtiden kanske vi kan lyfta in BYOPC i skolan och kanske då både för elever och personal, men då kanske datorn gjort sitt???