onsdag 10 juni 2009

IT mkt snack lite verkstad!

Bara gör det!

Say this is it
Don't say maybe
Don't say no
Say this is it
Don't say hold on
Don't say slow
Say this is it
Don't say next time
Don't say when
Say this is it
Don't say later
No, don't say then

Just say yes! Do it now!
Let yourself go!
Just leap! Don't look!
Or you'll never know
If you love it
You might really love it
If you love it
You might really love it!

Oh come on and love it!

Yeah, this is it
Don't be cautious
Don't think twice
This is it
Don't play it safe
Don't put on ice
Yeah, this is it
Don't chew it over
No don't kick it around
This is it
Don't wait and see
Don't try to work it out

Just say yes! Do it now!
Let yourself go!
Just leap! Don't look!
Or you'll never know...
If you love it
You might really love it!

So don't tell me
It could all go wrong
No don't tell me
It could all be a mess
Oh don't tell me
It could all be a waste of time
Just say oui! Si! Sim! Da! Ja! Yow! Igen! Kylla!
Just say yes!

torsdag 4 juni 2009

Fredag!

Men hur löser vi det.......

Civil olydnad?
Skolledare kanske ska se över vilka kompetenser som ska finnas på en skola, IT-chef på en grundskola, hur vanligt är det?
Nätverk, varför inte? Hur förbättrar vi beställarkompetensen hos de ledande inom de kommunala skolorna? Det är kanske detta våra olika intresseorgan ska syssla med?

En stilla undran och en forts.......

Det scenario som IKT-pedagogen i Lund beskriver är inget ovanligt inom kommunala verksamheter. Oftast en central slimmad it-avdelning där fokus på teknik och standards går före verksamhetens behov. I och med att många skolkommuner är på väg in 1-1 får jag många frågor från skolchefer/IT-chefer/skolledare vilken typ av datormodell man ska välja, vilka program som ska ingå, supportfrågor men även självklart vad det kostar.
Det vore naivt att tro att införseln av ett antal 1-1 datorer i våra kommunala skolor skulle kunna bidra till en större förståelse och en bättre hantering från den lokala it-avdelningen.
I Nacka där har skolorna haft eget ansvar kring inköp och support av den tekniska utrustningen ser jag enorma fördelar men även nackdelar. Tidigt 2000-tal satsade vi på ett antal datorer med Linux+Beos och Staroffice men bara problemet med att föräldrar inte kunde staroffice filer innebar att la vi ner det ganska snabbt.
Idag köper kommunala skolor egna skollicenser på läromedelsprogram, hade vi kunnat samordna detta på en central nivå hade vi kunnat spara en hel del pengar. Jo det handlar om pengar, skattebetalarnas pengar.

onsdag 3 juni 2009

Svar till en IKT-pedagogs funderingar

Se inlägg http://ikt-pedagog.blogspot.com/2009/06/frustrationen-okar.html

I ditt inlägg på FB skrev du om att hantera minskade IT-kostnader, i detta inlägg vill du att kommunen ska köra ett dubbelspår. Jag tror inte det finns en enda kommun/organisation som kör ett dubbelspår pga av de ökade kostnader kring drift/support/utveckling. I den verksamhet jag arbetar i kommer vi att ha ca 1150 datorer ht2010, jag är riktigt nöjd med att dessa är av samma modell, det innebär att vi endast har en tekniker på 50%.
Vi använder hellre pengarna åt att utbilda vår personal. Vi har 100 st undervisande pedagoger 2 st av dessa har Mac hemma, för att göra det så enkelt för våra pedagoger anser jag att pc-spåret är lättast. Är inte utmaningen att föra in IT i undervisningen det viktigaste inte vilken burk de använder.
Du skriver även att ni levererar elever med högt betyg, beror detta på er IT-satsning?, hur har ni mätt?
De finns rad kommuner som nosar på 1-1 idag och de sammanhang jag träffar dessa blir jag förvånad över hur dålig beställarkompetensen runt teknik/it är bland ledande skolpersoner runt om i landet.
Det är den grupp vi ska påverka och hjälpa med att se vinsterna med it i undervisningen och inte fingra på stordriftsfördelarna.
I Nacka har vi rätt att använda vilken datormodell som helst, men till en kostnad och en viss begränsning i åtnyttjandet av olika centrala resurser. Du kanske ska åka på studiebesök.