fredag 25 februari 2011

Ska man skratta eller gråta?

Läser Jörgens krönika på IDG och undrar vad syftet är med denna?, Jörgen skriver:

" Allt fler svenska skolor ger eleverna Macintosh. Det cementerar en dumgrund att stå på. Jag fattar inte varför en fattig skolledning väljer ett högkostnadsalternativ om det inte är för trenden – det är snyggt, ballt och ungarna vet att Mac är liktydigt med dator."

torsdag 24 februari 2011

Idag provar vi IPAD!

Efter en "icke" obligatorisk inbjudan till alla våra pedagoger på skolan på temat Känn och kläm på en Ipad kommer ca 15 pedagoger att testa under eftermiddagen.
Jag trodde att intresset skulle vara större men kanske är våra pedagoger lite "tekniktrötta", det kommer ändå kommer bli en givande eftermiddag att utifrån teknikens möjligheter höra vad dessa pedagoger ser för möjligheter att använda Ipad i undervisningen.

En glad och "icke låst" vinnare av Innovativa lärarpriset!

En av årets vinnare av Innovativa lärarpriset arbetar på Björknässkolan i Nacka kommun.
När jag tagit del av hennes arbete drar jag snabbt slutsatsen: att på det sätt denna pedagog arbetat skulle hon aldrig kunnat vinna detta pris med låst "dator".
Om hon inte använt sin egen, men det är ju inte meningen heller!

måndag 21 februari 2011

Annette Holm kan tekniken men....

att utgå från verksamhetens behov då specifikt när det gäller skola och IT saknas erfarenhet och insikt.

En pedagog sitter hemma med sin dator och planerar nästkommande dags lektioner, pedagogen hittar en utmärkt resurs och behöver endast ladda ner och installera denna, men UPS, pedagogen har ej rättigheter att göra det.

DVS en professionell pedagog äger inte möjligheten att själv bestämma när och vad som kan installeras på datorn, vem har bestämt detta?

Listan kan göras lång vad som blir konsekvensen av en "låst" dator.

Det är fullt möjligt idag att köra öppna datorer, användarna är idag är mer kunniga än förr, tekniken mer tillförlitlig, tekniska system kan lättare och billigare hantera sk "öppna datorer".


Sist men inte minst, vi testade och utvärderade låsta datorer med en klass år 9 förra året, ni som är intresserade av denna hör av er!

måndag 14 februari 2011

Någon sa IT-kommunikationspedagog???

Vid ett nätverksmöte för någon vecka sedan diskuterades det flitigt vid kaffemaskinen hur namnet IT-pedagog skulle heta framöver, IT-specialist, IT-skolspecialist, It-kommunikationspedagog. Förslagen var många men till sist var det ändå en pedagog som tog till sig modet och sa "Pedagog".

Behöver vi IT-pedagoger? Är det inte ett bevis på att de satsningar som görs på IT i skolan är misslyckade när IT-pedagogen finns kvar? Ska IT vara en isolerad del av skolan? Är det inte det det blir när man väljer att ha en IT-pedagog? Vad är det som skiljer en pedagog från en IT-pedagog, hmm inget,? eller förvandlas den vanlige pedagogen till en IT-pedagog när denne för in IT i sin undervisning?

Pedagogiskt utvecklingsledare?

Vad säger ni?

söndag 13 februari 2011

Fortfarande förvånad över..........

låsta datorer och att det verkligen finns kommuner/teknikavdelningar som gör detta!
I denna artikel i IDG beskriver Täby hur man gått tillväga. Under det senaste året har vi på Björknässkolan har vi hanterat ca 920 öppna elevburkar på en tjänst på 25%.

Hur gör vi och varför fungerar det?
Idag är det stört omöjligt att paketera och distribuera ut de antal program som både elever och lärare laddar ner på sina datorer både utifrån ett ekonomiskt/tidsperspektiv.
En pedagog som hittar en pedagogisk resurs på nätet som ska användas vid nästa lektionstillfälle ska kunna installera denna direkt och inte behöva beställa programmet genom en administrativ apparat som både är dyr och tar tid.

Vi lägger upp länkar i vår lärportal där vi beskriver nyttan av dessa sen är det fritt fram att installera dessa. När det gäller program som alla ska ha ansvarar lärarna och eleverna att dessa installeras.

Genom åren har både elever och personal förstått vikten av att ha rätt programvara installerad på sin dator. I allt större utsträckning använder vi molntjänster vilket gör datorn som ett pedagogiskt utvecklingsverktyg mer lätthanterlig.

Inte minst den mer stabila tekniken gör detta som det enda vinnande konceptet när det gäller IT och skola