måndag 4 april 2011

Facebook - kan jag få köpa lite information tack?

Tänk dig företaget X som vill tillgodogöra sig kunskap om hur nyttjandet av en viss produkt utformat sig.

Tänk dig att företaget X vänder sig till Facebook för att köpa en viss typ av information.

Facebook skannar av sin enorma databas och tar fram underlaget till företag X för ett antal sköna kronor.

Tänk att vi som användare dels delar med oss av vår kunskap till andra samt bidrar till att ytterligare andra tjänar på pengar på detta och det kanske gagnar oss i slutändan när produkten företag X tillverkat verkligen står upp till de krav som vi användare önskat.

Inga kommentarer: