torsdag 24 mars 2011

BYOPC möjligt för skolan?

BYOPC- Bring your own pc, dvs ta med din egen dator är ett koncept, inte direkt ett nytt koncept inom i näringslivet där man som anställd helt enkelt använder sin egen dator i sitt yrke. Arbetsgivaren ger ett engångsbidrag till den anställde där den som anställd själv väljer vilken typ av dator han vill köpa, räcker inte det ekonomiska bidraget kan man själv lägga till en slant för att få den modell man önskar.

Idag diskuteras det flitigt hur man som skola ska kunna hantera ett 1-1 koncept utifrån ett kostnadsperspektiv och är det då möjligt att använda sig av ett BYOPC i skolan?

Kanske eller?

Idag är det faktiskt inte så ovanligt att elever tar med sina egna datorer till skolan, dock i större utsträckning på gymnasiet än grundskolan vilket i och för sig inte är så konstigt.

Dock skulle det vara väldigt intressant att prova konceptet på en skola(grund), men vilka utmaningar skulle man stöta på?
- allt i molnet, absolut ett krav då datorn inte är konfigurerad för att nå centrala skolresurser
- alla har inte en bärbar dator hemma, men skolan kan då dela ut datorer till de elever som inte har en egen
- skolan som avgiftsfri instans, vissa bidrar med egen dator, vilken debatt skulle detta leda till?
- hur gör man kring försäkring-garanti?
- skulle ansvarstagandet öka?
- hur skulle pedagogerna hantera de olika datormodeller som eleverna skulle ta med sig

Kanske inte nu men i framtiden kanske vi kan lyfta in BYOPC i skolan och kanske då både för elever och personal, men då kanske datorn gjort sitt???

2 kommentarer:

Unknown sa...

Tanken är intressant men som du påpekar ger det en del intrikata problem...
Men problem är väl till för att lösas ;)

mato sa...

En till en konceptet kommer nog snart inte bara handla om dator, det kanske är en till en Ipad eller andra kommande lösningar som blir aktuella. Dock, alla förslag som ger bättre förutsättningar i skolan är av godo...men självklart måste det fungera tekniskt annars faller det på eget grepp...