måndag 28 mars 2011

Creative Minds - med erfarenhet av Sveriges största 1-1 satsning på kommunal grundskolenivå!

1-1 frågan är stekhet i skolsverige oavsett skolanordnare eller politisk färg i hemkommunen. Det är näst intill ett saliggörande kring de olika 1-1 satsningarna vilket gör att man knappt får syn på LGR11 i all IT-röra.

Alla som arbetat med förändringsprocesser i olika verksamheter och då inte minst i skolans värld vet vilket insatser som krävs för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling/utbildning.

Det som gör Creative Minds unika är den erfarenhet som ägarna innehar, att utveckla en kommunal skola med ca 1000 elever i åldrarna 6-16 år ca 100 pedagoger från en analog till en digital arbetsplats där alla har tillgång till det mest flerdimensionella pedagogiska verktyget, nämligen datorn.

Vi såg tidigt de resultat som senare års svensk 1-1 forskning har presenterat, vi har haft utmaningen/nöjet med att arbeta med pedagoger i alla åldrar, med olika bakgrund samt med olika syn på IT och lärande. Vi har utmanats och utmanat, vi har stöttat och pushat, vi organiserat och omorganiserat, vi har utbildat och utbildat och lärt oss själva och den erfarenhet vi erhållit delar vi gärna med oss till er som går i 1-1 tankar.


Once in a lifetime - you bet!

Inga kommentarer: